Khoảng giá

1.820.000161.820.000

Loại bàn

Chất liệu

Kích thước

0938 025 639